vad är hej framtid?

Syftet är att visa upp möjligheterna inom branschen i Malmöregionen för årskurs åtta och nio, samt unga arbetssökande.

Besöksnäringen är en starkt växande bransch som innefattar hotell, restaurang, resor och kongress. Sedan 2007 skapas drygt 20 procent av alla nya jobb i Sverige inom denna sektor. Paradoxalt nog är samtidigt arbetslösheten bland ungdomar i Malmö hög. Hej Framtid har skapats för att jämna ut detta glapp mellan unga arbetslösa och besöksnäringens behov av utbildad personal.

I praktiken kan du gå hur långt som helst